Gubitak dokumenata i/ili registarskih oznaka?

Gubitak dokumenata i/ili krađu fascikle sa dokumentima i/ili registarskih oznaka, prijavite najbližoj policijskoj stanici, u kojoj ćete dobiti potvrdu o nastalom događaju, a nju pri vraćanju vozila iz najma obavezno predajte kolegama u poslovnici. Takođe, molimo Vas da o nastaloj situaciji u roku 24 sata putem elektronske pošte i/ili telefona obavestite našu tehničku službu.

Read more